21/03 tot 20/04

Jaloersheid, strijdlust, vernietigingsdrang, bazig en koppig zijn de negatieve kenmerken van een Ram.
Rammen zijn goede vrienden en helpen moeilijkheden op te lossen.
Een Ram is een extremist. Maar wanneer ze niet voorzichtig zijn en dit te veel uitbuiten, kunnen ze een sociaal buitenbeentje worden en zich eenzaam voelen.

Je bent van nature een krijger en dat zorgt er voor dat je vaak heel eerlijk, direct en openhartig bent in je persoonlijke relaties. Velen van jullie zullen een hoge sex-drive hebben en heel gepassioneerd zijn, maar je onvolwassen kant kan er voor zorgen dat je een kort lontje hebt.  Anderzijds kan de Ram behoorlijk naïef en romantisch zijn.

Als eerste teken van de dierenriem sta je zeker bekend als de grote initiatiefnemer. De Ram ziet zich als de leider, de persoon die het beter weet. Bij veel van wat hij onderneemt is het doel anderen te vlug af zijn en zelf het initiatief te nemen. Hij/zij neemt moeilijk raad of bevelen aan. Kan hij/zij niet zelf de lakens uitdelen, dan doet hij alles op eigen houtje. De behoefte aan onafhankelijkheid is groot.